Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Jessica rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, hoàn toàn không tiết lộ bên ngoài. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng thông tin khách hàng, hãy chú ý.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

“Khi bạn đăng ký một tài khoản tại Jessica Jewelry, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.”

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để thông báo cho bạn những chương trình khuyến mãi và dịch vụ mới nhất. Khi bạn đăng ký, chúng tôi cũng đồng ý sử dụng của chúng tôi ở trên.

Nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được xử lý.

SỬ DỤNG

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về sản phẩm cũng như hình thức dịch vụ cùng với loại dịch vụ mà bạn đề xuất (trong phạm vi pháp luật cho phép)

Như sau:

Dịch vụ được cá nhân hóa (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn)
Website hoàn chỉnh (Chúng tôi luôn dựa vào yêu cầu và sự phản ánh của khách hàng liên tục cải tiến trang web và phục vụ)
Nâng cao chất lượng dịch vụ (Dựa trên phản hồi của khách hàng, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ)
Đảm bảo giao dịch thành công. (Thông tin của bạn, dù là cá nhân hay công cộng, đều bị nghiêm cấm kinh doanh, trao đổi, ngoại trừ việc sử dụng trong vận chuyển hoặc các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.)
Thông báo có email
Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn thông tin liên quan đến đơn đặt hàng, giao dịch của bạn đến email của bạn và thông tin sản phẩm khác, các khoản giảm giá.
Nếu bạn không đồng ý, vào bất kỳ lúc nào có thể hủy biểu mẫu này, ở cuối mỗi email có một nút Huỷ.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin của bạn sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn trong quản lý khách hàng nội bộ, tiến hành phân tích thị trường, chẳng hạn như thói quen mua sắm của khách hàng.

Chúng tôi không chấp nhận tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba về thông tin khách hàng.

CHỌN LỰA CHỌN

Nếu bạn không muốn nhận email về thông tin quảng cáo, bạn có thể nhấp vào nút Huỷ ở cuối email hoặc liên hệ với chúng tôi để được xử lý.

Nhận xét và đánh giá
    .
    .
    .
    .